MULTISPEAKER CERTIFICATE

СЛОВА M1 УКРАЇНСЬКА

ЗАВДАННЯ:
1. Ви отримуєте 100 довільних слів з офіційного списку.
2. Перекладіть їх на цільову мову. Ви повинні мати не менше 80% правильних відповідей.
3. Час – 40 хв.
4. Іноді в дужках подається підказка на першу літеру (а) чи останню літеру (-а).