MULTISPEAKER CERTIFICATE

CZASOWNIKI M1

ZADANIE:
1. Dostajesz 40 losowych słów z oficjalnej listy.
2. Przetłumacz je na język docelowy. Musisz mieć co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.
3. Czasami w nawiasach podaje się wskazówkę dotyczącą pierwszej litery (a) lub ostatniej litery (-a).