PRZYMIOTNIKI M1

ZADANIE:
1. Otrzymasz 40 losowych słów z oficjalnej listy.
2. Przetłumacz je na język docelowy. Musisz mieć co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.
3. Czasami podpowiedź pierwszej litery (a) lub ostatniej litery (-a) jest podawana w nawiasach.

 

MULTISPEAKER
multilingual certificate

навчання