MULTISPEAKER CERTIFICATE

3 ARTICLES

PLACES, 45
1 HOME PLACES / 7
home
дім (за відчуттям)
house дім, будинок
hotel готель
   
apartment квартира (a)
flat квартира (f)
room кімната
2 WORK PLACES / 8
work робота (w)
job робота (j)
office офіс
   
school школа
university університет
courses курси
lesson урок
homework
домашня робота
3 TRAVEL PLACES / 9
country країна
city місто
street вулиця
   
park парк
cinema кінотеатр
museum музей
   
place місце
here тут
there там
4 FOOD PLACES / 11
shop магазин
supermarket супермаркет
market ринок
   
restaurant ресторан
cafe кафе
canteen їдальня
self-service
самообслуговування
   
street food вулична їжа
take-away food їжа з собою
delivery доставка
deliver доставляти

 

5 PEOPLE / 10
person людина
people люди
man чоловік
woman жінка
   
child дитина
children діти
boy хлопчик
girl дівчинка
   
student студент
teacher вчитель
PEOPLE & THINGS, 25
1 FOOD THINGS / 7
plate тарілка
fork виделка
spoon ложка
knife ніж
   
cup чашка
glass склянка
bottle пляшка
2 TRANSPORT THINGS / 11
car машина
bus автобус
train поїзд
plane літак
   
bag сумка
thing річ
phone телефон
computer комп’ютер
   
money гроші
bank card
банківська карта
ticket квиток
3 EDUCATION THINGS / 7
book книга
paper папір
pen ручка
pencil олівець
   
time час
love любов
music музика

 

NUMBERS
NUMBERS
0 zero
1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten
   
11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
   
20 twenty
30 thirty
40 fourty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
100 one hundred

1 ДОДАТИ + S

У більшості випадків ми будуємо множину, додаючи “-s” або “-es” як закінчення іменника.
bag – bags
sandwich – sandwiches

ПРИМІТКА:
закінчення “-es” ставимо після ‑s, ‑sh, ‑ch, ‑x, ‑z

АРТИКЛІ

Наприклад, ти хочеш пити. І ти знаєш, що у мами є різні соки.

Якщо тобі підійде будь-який сік, то ти кажеш:
a juice

Якщо тобі потрібний конкретний сік, то ти кажеш:
the juice

2 ЗМІНИТИ СЕРЕДИНУ

І як завжди є слова, які чомусь не вписуються в жодні правила. Винятки, одним словом. Тому їх треба просто вивчити. Але популярних небагато, тому не переймайтесь, все добре. Ось деякі з них:

man – men  (чоловік – чоловіки)
woman – women  (жінка – жінки)
person – people (людина – люди)
child – children  (дитина – діти)

3 БЕЗ ЗМІН

Дуже часто в європейських мовах ви зустрінете таку річ, як:

1) countable nouns – зліченні іменники.
Речі, які можна порахувати (від слова “count” – рахувати), наприклад: a bag – bags

2) uncountable nouns – незліченні іменники.
Речі, які не можна порахувати. 
Вони ніколи не змінюють свою форму. 

Наприклад,
абстрактні речі: money, time, love
матеріал: water, sugar, cheese, fish, meat, tea, plastic, metal, wood. 

MANY / MUCH

many (“багато”) – із зліченними
much (“багато”) – із незліченними

tickets – many tickets (можна порахувати)
money – much money (не можна порахувати, абстрактне)

сafe – many cafes (можна порахувати)
time – much time (не можна порахувати, абстрактне)

friend – many friends (можна порахувати)
cheese – much cheese (не можна порахувати, їжа-матеріал)

bag – many bags (можна порахувати)
tea – much tea (не можна порахувати, рідина)

PRACTICE

a / an - НЕОЗНАЧЕНИЙ

для однини;
про будь-який предмет

коли вам не важливо який саме предмет (будь-який у цьому роді);
a/an перекладається як “один” або “будь-який”

Take a pen. – Візьми (будь-яку, одну) ручку.
Take a book. – Візьми (будь-яку, одну) книгу.

a – коли слово починається на приголосний звук, а таких випадків найбільше.
an – коли слово починається на голосний звук: an apple, це потрібно, щоб мова звучала плавніше і зручніше.

the - ОЗНАЧЕНИЙ

для однини або множини;
про конкретний предмет
;

коли вам дуже важливо який саме предмет вам потрібен;
the можна себе перекласти як “той самий, конкретний, про який ти знаєш”

Take the pen. – Візьми (конкретну) ручку.
Take the book. – Візьми (конкретну) книгу.

Ми можемо поставити артикль the біля будь-якого слова, якщо ми хочемо сказати про щось конкретне

БЕЗ АРТИКЛІВ

для множини або якщо не можна порахувати;

1) для множини, коли ми говоримо про будь-які предмети. Це свого роду альтернатива артиклю a/an , але у множині;

Take apples. – Візьми (будь-які) яблука.
Take sandwiches. – Візьми (будь-які) бутерброди.

2) з предметами або явищами, яких не можна порахувати (незлічувальні) коли ми говоримо про щось в загальному:
time, money, water, tea, coffee

Take juice. – Візьми (будь-який) сік.
Take the juice. – Візьми (конкретний) сік.

*якщо ми маємо на увазі щось конкретне, то ми і тут з легкістю ставимо артикль THE.

THIS / THE

Артикль the та слово this це майже синоніми.

Артикль the ніяк не перекдається українською, він лише передає суть конкретного предмета. У той час як this конкретно вказує на предмет та перекладається як “цей, ця, це”.

Take a book. – Візьми (будь-яку) книгу.
Take the book. – Візьми (конкретну) книгу.
Take this book. – Візьми цю книгу.

Take _ books. – Візьми (будь-які) книги.
Take the books. – Візьми (конкретні) книги.
Take these books. – Візьми ці книги.

THIS / THAT

this – цей, ця, це
these – ці (ч, ж, ср)

that – той, та, те
those – ті (ч, ж, ср)

this bag – these bags
this computer – these computers

that bag – those bags
that computer – those computers