MULTISPEAKER CERTIFICATE

6 PRONOUNS

WHO

I я
you ти, ви, Ви
he він
she вона
we ми
they вони

WHOSE (with noun)

my мій, моя, моє, мої
your твій, твоя, твоє, твої
his його
her її
our наш, наша, наше, наші
their їх

Ставиться з іменником.

This is my book.
These are my books.
Це моя книжка.
Це мої книжки.
This is your car.
These are your cars.
Це твоя машина.
Це твої машини.
This is his ball.
These are his balls.
Це його м’яч.
Це його м’ячі.
This is her friend.
These are her friends.
Це її друг.
Це її друзі.
This is our dog.
These are our dogs.
Це наша собака.
Це наші собаки.
This is their bag.
These are their bags.
Це їх сумка.
Це їх сумки.

WHOSE (with noun)

mine мій, моя, моє
yours твій, твоя, твоє
his його
hers її
ours наш, наша, наше
theirs їх

 

Ставиться без іменника.

This is my book.
This book is mine.
Це моя книжка.
Ця книжка – моя.
This is your car.
This car is yours.
Це твоя машина.
Ця машина – твоя.
This is his ball.
This ball is his.
Це його м’яч.
Цей м’яч його.
This is her friend.
This friend is hers.
Це її друг.
Цей друг – її.
This is our dog.
This dog is ours.
Це наша собака.
Ця собака – наша.
This is their bag.
This bag is theirs.
Це їх сумка.
Ця сумка – їхня.'s

Щоб показати, що один іменник належить іншому.
У значені, коли хтось або щось чимось володіє.

brother’s car машина брата
student’s book книга студента
my mom’s dog собака моєї мами
Steven’s phone телефон Стівена
dog’s plate собача миска

Якщо ж іменник стоїть у множині, то просто додайте апостроф.

student –  student’s book
students – students’ book

of

Щоб показати, що один іменник в собі містить інший.
Вказує на якість, суть предмету.

school of languages школа мов
box of chocolate коробка шоколаду
pack of juice пачка соку
portion of milk порція молока
plate of soup тарілка супуWHOM?

me мені
you тобі
him йому
her їй
us нам
them їм

TO WHOM / КОМУ?

Give me a book. Дай мені книжку.
This is for you. Це тобі.
Show him a bag. Покажи йому сумку.

WHOM / КОГО?

Teach me. Навчи мене.
Call him. Поклич його.
Take them. Візьми їх.

WITH WHOM / З КИМ?

You with me. Ти зі мною.
He with you. Він з тобою.
We without you. Ми без вас.