MULTISPEAKER CERTIFICATE

2 CAN - SUPERMAN

Дієслово can унікальне. Воно потужне та незалежне. Тому я його називаю Can – супермен!
Йому ніхто не потрібен, щоб будувати реченя.
Ствердження, заперечення та питання він будує самостійно.

1 ПРАВИЛА

You can buy. – Ти можеш купити.
You can’t buy. – Ти не можеш купити.
Can you buy? – Ти можеш купити?

Є два способи написати запереченя:
I cannot. – повна форма
I can’t. – скорочена форма

1) DO/DOES і CAN ніколи не можуть бути разом!!!

Якщо ви скажете фразу: “Do you can?”, надішліть мені 40 грн штрафу, куплю собі ромашкового чаю для спокою.

2) Після слів can ніколи не ставимо “to”:
I can go. – Я можу піти.
I can to go. (не вірно!)

Can – супермен!

2 ПИТАЛЬНЕ CЛОВО - WHAT

What – перекладається як “що” або “який”.
Є два способи використання слова WHAT:

1. Як окреме слово перед:
1) What can you buy?
Що ти можеш купити?
2) What does she buy?
Що вона купує?
3) What do you buy? 
Що ви купуєте?

2. Поруч із предметом:
1) What juice can you buy?
Який сік ти можеш купити?
2) What juice does she buy?
Який сік вона купує?
3) What juice do you buy?
Який сік ти купуєш?

3 ПАРАЛЕЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД

Корисний алгоритм.
Коли вам потрібно перекласти речення і ви не знаєте який із трьох варіантів обрати, то завжди ставте два питання:
1. Чи є у реченні солово “могти, вміти”? Якщо так, то це перша колонка can. Якщо ні, то йдемо до другого питання:
2. Чи є у реченні he, she, it? Якщо так, вітаю. Це does. Якщо ні, то залишається останній варінат do.

Використовуйте цю маленьку табличку як допомогу у виборі одного із трьох варіантів та перекладіть речення.

CAN DOES DO
1 Питання з CAN
1 What can they take?
1 Що вони можуть взяти?
2 Can I order soup?
2 Я можу замовити суп?
3 What cheese do you have?
3 Який сир у тебе є?
4 What do they have?
4 Що вони мають?
5 Can you bring salad?
5 Можеш принести салад?
6 Does she drink tea? 6 Вона п’є чай?
7 What can you buy?
7 Що ти можеш купити?
8 What can we order?
8 Що ми можемо замовити?
9 What does she eat? 9 Що вона їсть?
10 Can I take bread?
10 Я можу взяти хліб?
11 What do you have? 11 Що у тебе є?
12 What juice do you want?
12 Який сік ти хочеш?
13 What can I drink?
13 Що я можу випити?
14 What tea does she have?
14 Який у неї чай?
15 What does he have?
15 Що у нього є?
16 Can she order rice?
16 Вона може замовити рис?
17 Does he have salad?
17 Він має салад?
18 Do you need coffee?
18 Тобі потрібна кава?
19 Can you pay?
19 Ти можеш заплатити?
20 Can I drink juice?
20 Я можу випити сік?
21 Can they buy it?
21 Вони можуть купити це?
22 Can you take tea?
22 Можеш взяти чай?
23 Can we eat this?
23 Ми можемо з’їсти це?
24 Can you put it?
24 Можеш покласти це?
25 Do they eat potatoes?
25 Вони їдять картоплю?

 

2 Різні стверджувальні речення
1 She wants tea.
1 Вона хоче чаю.
2 You have juice. 2 У тебе є сік.
3 We pay for it.
3 Ми платимо за це.
4 She can buy.
4 Вона може купити.
5 Mary and Jane eat.
5 Мері та Джейн їдять.
   
6 I can take it.
6 Я можу взяти це.
7 They have tea.
7 Вони мають чай.
8 He has milk.
8 У нього є молоко.
9 I can order.
9 Я можу замовити.
10 Chris can find it.
10 Кріс може знайти це.
   
11 You have coffee. 11 У вас є кава.
12 She can choose it.
12 Вона може обрати це.
13 Mike drinks water.
13 Майк п’є воду.
14 I pay for salad.
14 Я плачу за салат.
15 They can take cheese.
15 Вони можуть взяти сир.
   
16 He orders meat.
16 Він замовляє м’ясо.
17 They want eggs.
17 Вони хочуть яєць.
18 She can find potatoes.
18 Вона може знайти картоплю.
19 Andrew eats butter.
19 Андрій їсть масло.
20 We give rice.
20 Ми даємо рис.

 

4 ПИСЬМОВИЙ ТЕСТ

TASK / ЗАВДАННЯ 
Переклади інструкції. Набери мінімум 80% правильних відповідей.
знаки питання в НЕ потрібні
артиклі НЕ потрібні

 

Мій останній результат % – N/a

Загальні результати цей тиждень / середній бал

User% Correct Answers

Речення бувають двох типів:
1) для I / you / we / they
2) для he / she / it

POSITIVE +
I / YOU / WE / THEY

Просто ставимо дієслово поруч: 
Subject (S) + Verb (V)

I eat.
We drink.
They have.

HE / SHE / IT

Додаємо “-s” до дієслова:
S + Vs

He eats.
She drinks.
It has.*

*have стає has:
You have.
He has.

NEGATIVE -
I / YOU / WE / THEY

Додаємо do not (don’t)
S + do not + V

1) I eat.
I do not eat. = I don’t eat.

2) You eat.
You do not eat. = You don’t eat.

3) They eat.
They do not eat. =  They don’t eat.

HE / SHE / IT

Додаємо does not (doesn’t)
Закінчення “-s” переходить в does.

1) He eats.
He does not eat. = He doesn’t eat.

2) She eats.
She does not eat. = She doesn’t eat.

3) It eats.
It does not eat. = It doesn’t eat.

QUESTION ?
I / YOU / WE / THEY

Переносимо Do наперед:
Do + S + V?

You eat fish.
Do you eat fish?

HE / SHE / IT

Переносимо Does наперед:
Закінчення “-s” переходить в does.

He eats fish. 
Does he eat fish?

HE / SHE / IT

Слова he, she, it не обмежуються самі собою.
До цієї групи входять усі слова, які можуть бути замінені на “він”, “вона”, “воно”.

Наприклад:
він – тато, Алекс, сусід, той чоловік, товариш і так далі
вона – мама, Марго, співачка, дівчина, знайома і так далі
воно – стіл, пес, шоколад, комп’ютер, птах, сувенір тощо

Винятки:
1. Ми можемо говорити про тварин чи предмети зі словами he, she, якщо ми їх дуже любимо.
2. Також, якщо говоримо про немовля (загалом), то вживаємо it, але про свою дитину ми завжди говоримо he, she.

+ / - / ?

Закрийте англійський варіант і попрактикуйтесь у перекладі з української.

I buy water.
I do not buy water.
Do I buy water?
Я купую воду.
Я не купую воду.
Я купую воду?
Mary buys juice.
Mary does not buy juice.
Does Mary buy juice?
Мері купує сік.
Мері не купує сік.
Мері купує сік?
He has one sandwich.
He does not have one sandwich.
Does he have one sandwich?
Він має один бутерброд.
Він не має одного бутерброду.
Він має один бутерброд?
You pay for this salad.
You do not pay for this salad.
Do you pay for this salad?
Ви платите за цей салат.
Ви не платите за цей салат.
Ви платите за цей салат?
They order soup.
They do not order soup.
Do they order soup?
Вони замовляють суп.
Вони не замовляють суп.
Вони замовляють суп?
This sandwich has cheese.
This sandwich does not have cheese.
Does this sandwich have cheese?
У цьому бутерброді є сир.
У цьому бутерброді нема сиру.
У цьому бутерброді є сир?
My mom eats potato with fish.
My mom does not eat potato with fish.
Does my mom eat potato with fish?
Моя мама їсть картоплю з рибою.
Моя мама не їсть картоплі з рибою.
Моя мама їсть картоплю із рибою?

ДВА ДІЄСЛОВА ПОРУЧ

Коли ми хочемо поставити два дієслова поруч, то розділяємо їх словом to.

I want to eat. – Я хочу їсти.
(“що робити?” – їсти)

Якщо ви не поставите to, то вийде доволі кумедно:
I want eat. Я хочу їж.

Якщо ми використовуємо дієслово без частинки to, то це буде інструкція, наказ. Порівняйте:

Eat. – Їж. (даємо інструкцію)
To eat. – Їсти. (що робити?)