5 AM / IS / ARE

ГОВОРИМО ПРО ОПИС ТА МІСЦЕ

Твоя задача – разом із батьками вивчити всі слова.
Вміти їх читати, писати та знати напам’ять.

1 ПРИКМЕТНИКИ

відкрийте блок та перемикайте сповпчики
Завдання: розказати всі слова по порядку

1 COLORS, 13

white білий
black чорний
grey / gray сірий
brown коричневий
   
blue синій
green зелений
   
red червоний
orange помаранчевий
yellow жовтий
   
golden золотий
silver срібний
   
light світлий
dark темний

2 CHARACTERISTICS, 14

big великий (b)
large великий (l)
little маленький (l)
small маленький (s)
   
dirty брудний
clean чистий
   
new новий
old старий
   
fast швидкий
slow повільний
   
heavy важкий (вага)
light легкий (вага)
   
closed зачинений
open відчинений

3 OPINION 1, 19

good добрий
better кращий
the best найкращий
bad поганий
   
nice приємний
great чудовий
amazing дивовижний
perfect ідеальний
   
beautiful красивий
important важливий
interesting цікавий
boring нудний
favorite улюблений
famous відомий
   
rich багатий
poor бідний
successful успішний
modern сучасний
real справжній

4 OPINION 2, 25

expensive дорогий
cheap дешевий
free безкоштовний
   
the same той самий
different різний, інший
another інший (a)
other інший (o)
   
happy щасливий
sad сумний
busy зайнятий
free вільний
quite цілком
loud голосний
   
intelligent розумний (i)
smart розумний (s)
clever розумний (c)
stupid дурний
   
simple простий
easy
легкий, простий
hard важкий (h)
difficult важкий (d)
   
next наступний
special особливий
last останній
late пізній

SOUNDS – ЗВУКИ
ch – “ч”
sh – “ш”
ee / ea – довга “і”, окрім “bread”
oo – довга “у”

2 ДІЇ

відкрийте блок та перемикайте сповпчики
Завдання: розказати всі слова по порядку

1 VERBS / дієслова / 15

want хотіти
eat їсти
drink пити
   
need потребувати
find знаходити
choose вибирати
order замовляти
   
bring приносити
give давати
take брати
put класти
have мати
   
buy купувати
pay for платити за
can могти

ПЕРЕВІРКА Блоків Слів

Вправи зі словами

3 ПИСЬМОВИЙ ТЕСТ

Отже, ти гарненько вивчив(ла) всі слова, тепер час скласти тест. Потрібно набрати хоча б 80% правильних відповідей. Удачі! 🙂

Речення бувають двох типів:
1) для I / you / we / they
2) для he / she / it

POSITIVE +
I / YOU / WE / THEY

Просто ставимо дієслово поруч: 
Subject (S) + Verb (V)

I eat.
We drink.
They have.

HE / SHE / IT

Додаємо “-s” до дієслова:
S + Vs

He eats.
She drinks.
It has.*

*have стає has:
You have.
He has.

NEGATIVE -
I / YOU / WE / THEY

Додаємо do not (don’t)
S + do not + V

1) I eat.
I do not eat. = I don’t eat.

2) You eat.
You do not eat. = You don’t eat.

3) They eat.
They do not eat. =  They don’t eat.

HE / SHE / IT

Додаємо does not (doesn’t)
Закінчення “-s” переходить в does.

1) He eats.
He does not eat. = He doesn’t eat.

2) She eats.
She does not eat. = She doesn’t eat.

3) It eats.
It does not eat. = It doesn’t eat.

QUESTION ?
I / YOU / WE / THEY

Переносимо Do наперед:
Do + S + V?

You eat fish.
Do you eat fish?

HE / SHE / IT

Переносимо Does наперед:
Закінчення “-s” переходить в does.

He eats fish. 
Does he eat fish?

HE / SHE / IT

Слова he, she, it не обмежуються самі собою.
До цієї групи входять усі слова, які можуть бути замінені на “він”, “вона”, “воно”.

Наприклад:
він – тато, Алекс, сусід, той чоловік, товариш і так далі
вона – мама, Марго, співачка, дівчина, знайома і так далі
воно – стіл, пес, шоколад, комп’ютер, птах, сувенір тощо

Винятки:
1. Ми можемо говорити про тварин чи предмети зі словами he, she, якщо ми їх дуже любимо.
2. Також, якщо говоримо про немовля (загалом), то вживаємо it, але про свою дитину ми завжди говоримо he, she.

+ / - / ?

Закрийте англійський варіант і попрактикуйтесь у перекладі з української.

I buy water.
I do not buy water.
Do I buy water?
Я купую воду.
Я не купую воду.
Я купую воду?
Mary buys juice.
Mary does not buy juice.
Does Mary buy juice?
Мері купує сік.
Мері не купує сік.
Мері купує сік?
He has one sandwich.
He does not have one sandwich.
Does he have one sandwich?
Він має один бутерброд.
Він не має одного бутерброду.
Він має один бутерброд?
You pay for this salad.
You do not pay for this salad.
Do you pay for this salad?
Ви платите за цей салат.
Ви не платите за цей салат.
Ви платите за цей салат?
They order soup.
They do not order soup.
Do they order soup?
Вони замовляють суп.
Вони не замовляють суп.
Вони замовляють суп?
This sandwich has cheese.
This sandwich does not have cheese.
Does this sandwich have cheese?
У цьому бутерброді є сир.
У цьому бутерброді нема сиру.
У цьому бутерброді є сир?
My mom eats potato with fish.
My mom does not eat potato with fish.
Does my mom eat potato with fish?
Моя мама їсть картоплю з рибою.
Моя мама не їсть картоплі з рибою.
Моя мама їсть картоплю із рибою?

ДВА ДІЄСЛОВА ПОРУЧ

Коли ми хочемо поставити два дієслова поруч, то розділяємо їх словом to.

I want to eat. – Я хочу їсти.
(“що робити?” – їсти)

Якщо ви не поставите to, то вийде доволі кумедно:
I want eat. Я хочу їж.

Якщо ми використовуємо дієслово без частинки to, то це буде інструкція, наказ. Порівняйте:

Eat. – Їж. (даємо інструкцію)
To eat. – Їсти. (що робити?)

 

Ця граматика нам потрібна для 2 випадків:
1. Опис предмета або людини.
2. Місцезнаходження

В англійській мові у таких реченнях  завжди додається слово “є”:

Я тут. Я – є – тут.
Вона красива. Вона – є – красива.
Ти хороший. Ти – є – хороший.
Ми в магизні. Ми – є – в магазині.

От щоб сказати це “є” нам і потрібне дієсло to be. Воно буває трьох форм в залежності від особи: am / is/ are. 

be

I - AM

I am here.
або I‘m here.
Я тут.
I am not here.
aбо I’m not here.
Я не тут.
Am I here? Я тут?
   
I am happy. Я щасливий.
I am not happy. Я не щасливий.
Am I happy? Я щасливий?

HE / SHE / IT - IS

He is here.
або He’s here.
Він тут.
He is not here. 
або He isn’t here.
Він не тут.
Is he here? Він тут?
   
She is happy. Вона щаслива.
She is not happy. Вона не щаслива.
Is she happy? Вона щаслива?
   
It is good. Це добре.
It is not good. Це не добре.
Is it good? Це добре?

WE, YOU, THEY - ARE

You are here.
або You’re here.
Ти (ви) тут.
You are not here.
або You aren’t here.
Ти (ви) не тут.
Are you here? Ти (ви) тут?
   
We are happy. Ми щасливі.
We are not happy. Ми не щасливі.
Are we happy? Ми щасливі?
   
They are good. Вони хороші.
They are not good. Вони не хороші.
Are they good? Вони хороші?

YOU

В англійській мові все доволі просто: you означає одразу три речі “ти”“ви” (коли звертаєтесь до декількох осіб) та “Ви” для ввічливої форми. 

you – буде завжди множиною навіть, якщо ви звертаєтесь до однієї людини.
Тому зажди використовуємо are.

 

IT

it – “воно”, використовуємо лише для предметів або тварин.

Наприклад:
– собачка
– гроші
– м’яч
– яблуко
і так далі.

THEY

they – “вони”

Використовуємо це слово і для живих (людей, тварин) і для предметів. 

They are beautiful.
(про дітей, жінок, птахів, чоловіків…)

They are new.
(про предмети, телефони, книги…)