3 ПЕРЕКЛАД

1 ІМЕННИКИ, 79
PLACES / МІСЦЯ, 42
1 HOME PLACES / 6

home
дім (за відчуттям)
house дім, будинок
hotel готель
   
apartment квартира (a)
flat квартира (f)
room кімната

2 WORK PLACES / 8

work робота (w)
job робота (j)
office офіс
   
school школа
university університет
courses курси
lesson урок
homework
домашня робота

3 TRAVEL PLACES / 9

country країна
city місто
street вулиця
   
park парк
cinema кінотеатр
museum музей
   
place місце
here тут
there там

4 FOOD PLACES / 9

shop магазин
supermarket супермаркет
market ринок
   
restaurant ресторан
cafe кафе
canteen їдальня
street food вулична їжа
   
delivery доставка
deliver доставляти

5 PEOPLE - ЛЮДИ / 10

person людина
people люди
man чоловік
woman жінка
   
child дитина
children діти
boy хлопчик
girl дівчинка
   
student студент, учень
teacher вчитель

THINGS / РЕЧІ, 27
1 FOOD THINGS / 9

table стіл
chair стул
   
plate тарілка
fork виделка
spoon ложка
knife ніж
   
cup чашка
glass склянка
bottle пляшка

2 TRANSPORT THINGS / 11

car машина
bus автобус
train поїзд
plane літак
   
bag сумка
thing річ
phone телефон
computer комп’ютер
   
money гроші
bank card
банківська карта
ticket квиток

3 EDUCATION THINGS / 7

book книга
paper папір
pen ручка
pencil олівець
   
time час
love любов
music музика

 

користуйся підказкам:
(d) – перша літера слова
(-d) – остання літера слова

2 ПРАКТИКА

Візьміть блоки слів із першого кроку та виконайте самостійно ці вправи стільки разів, скільки потрібно. На листочку паперу.

Як і раніше, є 4 основні вправи:
1. Переклад слів з англійської на українську.
2. Переклад з української на англійську.
3. Письмовий переклад.
4. Знаєш слова по порядку.

натисни на мене

3 ПАРАЛЕЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД
SET 1

00:50

1. I am good. 1. Я хороша.
2. She is good. 2. Вона хороша.
3. We are good friends. 3. Ми хороші друзі.
4. You are a good friend. 4. Ти хороший друг.
5. This book is interesting. 5. Ця книга цікава.
6. These tickets are expensive. 6. Ці квитки дорогі.
   
7. This hotel is not cheap. 7. Цей готель не дешевий.
8. This car is great. 8. Ця машина крута.
9. This bus stop is new. 9. Ця автобусна зупинка нова.
10. This/it is a new bag. 10. Це нова сумка.
11. You are interesting. 11. Ти цікавий.
12. They are my friends. 12. Вони мої друзі.

SET 2

00:50

1. This fish is not delicious (tasty). 1. Ця риба не смачна.
2. The tea is very hot. 2. Чай дуже гарячий.
3. The coffee is bad. Don’t drink it. 3. Кава погана. Не пий її.
4. This bag is expensive but beautiful. 4. Ця сумка дорога, але красива.
5. The tickets are cheap. 5. Квитки дешеві.
6.  These hotels are new and beautiful. 6. Ці готелі нові та красиві.
   
7. This/it is very cheap but good. 7. Воно дуже дешеве, але хороше.
8. This passport is international. 8. Цей паспорт – закордонний.
9. These cars are new and expensive. 9. Ці машини нові та дорогі.
10. This woman is very beautiful. 10. Ця жінка дуже вродлива.
11. These dishes are tasty (delicious). 11. Ці страви смачні.
12. These words are new. 12. Ці слова нові.

SET 3

00:50

1. – Is she beautiful?
– Yes, of course.
1. – Вона красива?
– Так, звичайно.
2. – Are you happy?
– Yes and no.
2. – Ти щасливий?
-Так і ні.
3. – Is thіs movie interesting?
– No, it is not good.
3. – Цей фільм цікавий?
– Ні, він не добрий.
4. – Are these movies new?
– Yes, they are new.
4. – Ці фільми нові?
– Так, вони нові.
5. – Is your house expensive?
– Of course.
5. – Твій будинок дорогий?
– Звичайно.
6.  Are they your friends?
– Steve is my friend but Brandon is not.
6. – Вони твої друзі?
– Стів мій друг, але Брендон ні.

SET 4

00:50

1. – Is this car new?
– No, it is old.
1. – Ця машина нова?
– Ні, вона стара.
2. – Is the tea hot?
– Yes, it is very hot.
2. – Чай гарячий?
– Так, він дуже гарячий.
3. – Are keys on the table?
– No, they are in the bag.
3. – Ключі на столі?
– Ні, вони у сумці.
4. – Are the tickets cheap?
– Yes, they are very cheap.
4. – Квитки дешеві?
– Так, вони дуже дешеві.
5. – Is it your money?
– Yes, it is my money.
5. – Це твої гроші?
– Так, це мої гроші.
6.  – Is your work interesting?
– Yes, it is very interesting.
6. – Твоя робота цікава?
– Так, вона дуже цікава.

SET 5

01:10

1. This tea is great. Go to the shop and buy it. 1. Цей чай чудовий. Сходи в магазин і купи його.
2. This dish is bad. Don’t eat in this cafe. Eat at home. 2. Ця страва погана. Не їж у цьому кафе. Харчуйся дома.
3. Don’t eat this potato. It is bad. Go to the supermarket and buy something. 3. Не їж цю картоплю. Вона погана. Піди у супермаркет і купи щось.
4. This book is good. Take it and go to school. 4. Ця книга хороша. Візьми її і йди до школи.
5. This milk is delicious. Buy it and go home. 5. Це молоко смачне. Купи його і йди додому.
6.  This car is in a shop. Go there and buy it. 6. Ця машина в магазині. Сходи туди і купи її.
   
7. Buy these tickets online. Your computer is on the table. 7. Купи ці квитки онлайн. Твій комп’ютер на столі.
8. I am at work now. 8. Я на роботі зараз.
9. He is in the shop with friends. 9. Він в магазині з друзями.
10. The books are in the bag. 10. Книжки в сумці.
11. Your bag is near the table. Take it and pack your things. 11. Твоя сумка біля столу. Візьми її і спакуй свої речі.
12. Your phone is not here. 12. Твій телефон не тут.

SET 6

00:50

1. – Is Mike at school?
– No, he is at home.
1. – Майк в школі?
– Ні, він вдома.
2. – Are you here?
– Yes, with my friend.
2. – Ти тут?
– Так, зі своїм другом.
3. – Is he at the station?
– No, he is at the airport.
3. – Він на вокзалі?
– Ні, він в аеропорту.
4. – Is this dish delicious?
– Sure, it is perfect.
4. – Ця страва смачна?
– Звичайно, вона ідеальна.
5. – Are they at home?
– No, they are at work.
5. – Вони вдома?
– Ні, вони на роботі.
6.  – How much is it?
– One euro.
6. – Скільки це коштує?
– Один євро.

SET 7

00:50

1. – Where is he?
– He is at home.
1. – Де він?
– Він вдома.
2. – Where are you?
– I am at the station.
2. – Де ти?
– Я на вокзалі.
3. – Where are your friends?
– They are there.
3. – Де твої друзі?
– Вони там.
4. – Where is my car?
– It is near your house.
4. – Де моя машина?
– Вона біля  твого будинку.
5. – Where are my tickets?
– They are near your bag.
5. – Де мої квитки?
– Вони біля твоєї сумки.
6.  – Where are my keys?
– They are on the table.
6. – Де мої ключі?
– Вони на столі.

натисни на мене

мої курси