MULTISPEAKER CERTIFICATE

Категорія: pol Blocks of Words

3 Edukacja

3 EDUKACJA z powrotem 1 BLOKI SŁÓW 1 PROGRAM 1 Wykształcenie 2 Powód 3 Analiza 4 Format 5 Plan 6 Proces TEST 1 2 W

Read More »

4 Technologia

4 TECHNOLOGIA z powrotem 1 BLOKI SŁÓW 1 INTERNET 1 Polączenie 2 Sieć społeczna TEST 1 2 TELEFON 1 Pierwsze kroki 2 Multimedia 3 Funkcje

Read More »

5 Osoba

5 PERSON z powrotem 1 BLOKI SŁÓW 1 DANE OSOBOWE 1 O siebie 2 Rodzina 3 Relacje TEST 2 CHARAKTER 1 Osobowość 2 Duch 3

Read More »

7 Ubranie

7 UBRANIE z powrotem 1 BLOKI SŁÓW 1 Podstawowe ubranie 1-5 1 Podstawowe ubranie 6-8 2 Aksersoria 3 Sklep odzieżowy FINAL TEST 1 DEFINICJE Zdefiniuj

Read More »

8 Dom

8 DOM z powrotem 1 BLOKI SŁÓW 1.1 ADRES / Jak dostać się 1.2 ADRES / Wynajem lokalu 2 OBSZAR DOMU 3 PRACE REMONTOWE TEST

Read More »

9 Natura

9 NATURA z powrotem 1 BLOKI SŁÓW 1 Środowisko 2 Klimat 3 Rośliny 4 Zwierzęta 1-4 4 Zwierzęta 5-7 FINAL TEST 1. DEFINICJE Zdefiniuj wszystkie

Read More »